DUO-CS®

Combineren van maisrassen op één perceel levert drie tot vijf procent meer kolfaanzet op.

Door rassen te combineren met elk een net andere bloeiperiode, kun je de bloei van het hele gewas oprekken van enkele dagen naar zeven tot tien dagen. Daardoor heeft het stuifmeel in de bloei langer de tijd om zich te verspreiden en wordt de bevruchting minder beïnvloed door mogelijk ongunstige groei- of weersomstandigheden.’

Het is belangrijk dat de bloeiperiodes van de verschillend rassen goed op elkaar aansluiten. Bovendien mogen de tijdstippen van afrijping niet te ver uit elkaar liggen. Qua voederwaarde is er weinig verschil tussen een gangbare kuil en een kuil met DUO CS’.

Wat is de winst? ‘Je moet bij een maismix per definitie niet op een hogere drogestofopbrengst rekenen. Wel zien we op proefvelden door de betere bestuiving en kolfverhouding een plus in het zetmeelgehalte van gemiddeld drie tot vijf procent. Hierdoor zit er ook een lichte plus in de hoeveelheid VEM per kilogram droge stof.’

Langzaam en snel zetmeel

Het bedrijf focust zich met het zaaien van twee rassen vooral op het voeding technische aspect. ‘In het gepatenteerde maisconcept DUO CS combineren we een ras dat traag vrijkomend zetmeel bevat met een ras dat snel opneembaar zetmeel produceert’. ‘In de koe komt het zetmeel op deze manier gelijkmatiger vrij op zowel pens- als darmniveau. Het zetmeel wordt zo veel beter benut in de koe.’ Doorgaans zit traag vrijkomend zetmeel in de meer vroegrijpe rassen. Snel vrijkomend zetmeel bevindt zich in wat laatrijpere rassen.

Voor DUO CS geldt het zaai-advies om de twee maisrassen per twee rijen naast elkaar te zaaien. Hoe bepaal je het juiste oogsttijdstip? ‘Om voor beide soorten een zo optimaal mogelijk tijdstip van oogsten te bereiken, adviseren we om te oogsten als over beide rassen een gemiddeld drogestofpercentage van 37 procent is bereikt.’ Volgens onderzoeken ligt de winst dankzij een betere opname, benutting en vertering van de energie uit DUO CS op 45 tot 85 euro per koe per jaar.

DUO vroeg 220 FAO                           DUO mid-vroeg 240 FAO

DUO CS® Concept samengevat


Het DUO CS® concept is de combinatie van twee maisvarianten (dent en flint) met eenzelfde vroegrijpheid. Ideaal voor het verkrijgen van een maiskuil met de combinatie van snelle en trage zetmeel. Dit zorgt voor een rustige, langer durende en gelijkmatige vrijgave van energie. Door de combinatie van een dent en flint ras is al na paar weken na het inkuilen, al een aanzienlijk deel van de zetmeel opneembaar voor de koe. Het resultaat meer melk en een hogere groei. Het DUO CS® concept is een product van Caussade Semences Pro.

Praktische voordelen van het DUO CS® concept zijn onder andere:

  • hoger eiwit-gehalte
  • zeer goede verteerbaarheid van zetmeel
  • smakelijkheid
  • een langere bloeitijd waardoor de kolven beter gevuld worden
  • hoge drogestof-opbrengst t.o.v. van de standaard
  • hoge weerstand tegen ziekten, zoals bladvlekkenziekte, fusarium en builenbrand

DUO vroeg

  • CSP Submarine: Tropical Denkt
  • CSP Katamaran: TROPICAL DENT
  • CSP Friendli