Graszaden

Een goede keuze als resultaat telt!

De teelt van ruwvoer is volop in beweging. Het groeiseizoen wordt langer en extremer. Tegelijkertijd streven we naar steeds hoogwaardiger ruwvoer om een optimale melkproductie te kunnen garanderen.

Voor iedere situatie hebben wij het juiste topmengsel.

Of het nu gaat om weiden, maaien of een combinatie van beide, wij hebben voor elke situatie het juiste mengsel.

Ga je voor een maximale drogestof- en eiwitopbrengst per ha, dan is het COUNTRY Milkmore 15 uitermate geschikt. Voor een hoog eiwitpercentage en een goede verteerbaarheid kun je kiezen voor de COUNTR Milkmore 14 met 100% Engels raaigras. Deze rassen blinken namelijk uit in voederwaardeopbrengst per kg ds.

De mogelijkheden van het nieuwe GLB
Binnen het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) zijn er diverse mogelijkheden voor teelten met grasklaver of kruiden. Bij de inzaai van klaver en kruiden is het van belang om op een redelijk onkruidvrij perceel te beginnen. Voor de inzaai van grasklaver en kruidenrijk grasland heeft GEDO verschillende mengsels beschikbaar, die ook in aanmerking komen voor eco-regelingen.

Naast het graszaad hebben een gezonde bodem en een goed bemestingsplan ook invloed op een succesvolle teelt.

Klaver
Binnen de geldende regelgeving is het essentieel om de stikstofefficiëntie op een optimaal niveau te houden. Daarom is het aan te raden om op een deel van de percelen een grasklavermengsel in te zaaien. Bij beweiden is witte klaver een goede keuze, terwijl bij maaien rode klaver gunstig zijn.
Voor een succesvolle inzaai van klaver is een fijn, vochtig zaaibed nodig, waarbij ondiep zaaien (maximaal 1 cm) ideaal is. Let op een juiste pH (minimaal 5,5) en kali-bemesting.
Om ontmenging in de zaaibak te voorkomen, is het belangrijk kleine hoeveelheden goed te mengen.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Samen zorgen we voor het hoogste rendement.