Tagetes patula

Milieubewuste bestrijding van Pratylenchus penetrans.


Steeds vaker wordt tagetes ingezet als groenbemester en als  milieubewuste en effectieve bestrijdingsmethode tegen het wortellesie-aaltje Pratylenchus penetrans. Tagetes groeit in het seizoen sterk door, waardoor deze onkruid onderdrukt en veel organische stof opbrengt. De optimale uitzaai van dit gewas is half mei tot eind juli.

Tagetes heeft naast het bestrijden van aaltjes meer voordelen. Tagetes patula zorgt (als deze op tijd wordt ingezaaid) in de bodem voor meer organische stof (humus). Daardoor verbetert de bodemstructuur en hiermee verbetert ook de waterdoorlaatbaarheid van de bodem.

 

PROUD MARY

Sterke bestrijder van wortellesieaaltjes
Tagetes patula

Tagetes patula Proud Mary is een sterke bestrijder van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Naast de werking op Pratylenchus penetrans blijkt uit initieel onderzoek dat het ras Proud Mary ook een werking heeft tegen Meloidogyne chitwoodi. Het hybride ras Proud Mary groeit in het seizoen sterk door, waardoor deze onkruid onderdrukt en veel organische stof opbrengt.

  • Hoge opname van stikstof uit de bodem
  • Tagetes heeft een meerjarige werking tegen Pratylenchus penetrans
  • Praktijkonderzoek laat daling van Pratylenchus penetrans zien
  • Sterke doorgroei en daardoor onkruidonderdrukkend
  • Levert veel nectar en bevordert bovengrondse biodiversiteit
  • Zeer hoog type met veel biomassa
  • Initieel onderzoek laat zien dat Proud Mary tagetes geen waardplant is voor Meloidogyne chitwoodi

Zaaiadvies
Zaaihoeveelheid: 8 – 10 kg/ha
Zaaitijdstiphalf mei – eind juli