TerraLife

Deze groenbemestermengsels zorgen voor een betere bodemweerbaarheid en een gezondere bodem. TerraLife® is de bouwsteen om vergroening en bodemweerbaarheid met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd wordt uw bodem verrijkt en het bodemleven gestimuleerd. het TerraLife® concept bevat mengsels met een veelvoud van soorten die allemaal een specifieke bijdrage leveren in de bodem.

Soortenrijke TerraLife mengsels bevatten verschillende vlinderbloemige zoals: erwten, wikken en klaversoorten die met hun Rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht kunnen binden. Andere soorten zoals facelia en niger kunnen overtollig stikstof uit de boden opnemen en opslaan voor de volgende teelt. Met N-Potentieel geven we aan hoeveel stikstof in een goed ontwikkeld bestand aanwezig is. Een deel komt vrij voor de volgende teelt maar er wordt ook stikstof ingebouwd in het bodemleven.

Zo werken Terra Life groenbemesters 

Betere beschikbaarheid van nutriënten
De TerraLife groenbemestermengsels mobiliseren de in de bodem aanwezige voedingsstoffen en stellen deze ter beschikking van de plant

Meer bodemleven
Soortenrijke TerraLife groenbemesters zorgen voor een hogere microbiële activiteit in de bodem.

Versterkt humus opbouw
Soortenrijke TerraLife groenbemesters hebben met hun grote wortelmassa een hele grote invloed op de vorming van humus

Hoogwaardige opbrengst
TerraLife groenbemesters maken een ‘groene’ verbinding tussen de twee hoofdgewassen en verhogen de opbrengsten van uw teelt