DUO CS

Uniek: het DUO-CS® concept,
zeer geschikt voor melkvee en vleesvee door
combinatie van 2 typen zetmeel (snel en langzaam verteerbaar).

Het resultaat:
meer melk en een hogere groei!

Praktische voordelen van het DUO CS® concept zijn onder andere

 hoger eiwit-gehalte
 zeer goede verteerbaarheid
 smakelijkheid
 een langere bloeitijd waardoor de kolven beter gevuld zijn
 hoge drogestof-opbrengst
 in het veld een goede stevigheid
 hoge weerstand tegen ziekten, zoals bladvlekkenziekte, fusarium en builenbrand.

Het DUO-CS® concept is beschikbaar in de rijpheidsgroepen
Zeer vroeg – Vroeg en Middenvroeg – Middenlaat
en bevatten meerdere combinaties van rassen.

Zeer vroeg – Vroeg
DUO CS 230

Middenvroeg – Middenlaat
DUO CS 260