Sorghum

Het toekomstbestendige ruwvoer!

Sorghum is een ruwvoergewas dat efficiënt met water en nutriënten omgaat. Bovendien verruimt sorghum de vruchtwisseling én neemt het veel stikstof op door zijn intensieve beworteling.

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op mais, maar ook een aantal voordelen heeft ten opzichte van maisteelt. De potentieel haalbare droge stofopbrengst is tot 20% hoger dan van snijmais. Het gewas kan beter tegen droogte (de waterbehoefte ligt ±25% lager dan bij mais), doordat het dieper en intensiever wortelt, maar ook omdat het minder water nodig heeft per kg drogestof. Het gewas kan in droge perioden de bloei en korrelzetting uitstellen, waardoor ook in droge jaren voldoende voederwaarde kan worden bereikt.