Sorghum

Het toekomstbestendige ruwvoer!

 

Sorghum is een ruwvoergewas dat efficiënt met water en voedingsstoffen omgaat. Daarnaast verbetert sorghum de vruchtwisseling en neemt het veel stikstof op door zijn intensieve beworteling.
Sorghum heeft warmte nodig tijdens de beginontwikkeling. Door te zaaien op een perceel dat goed opwarmt, voldoende wortelingsruimte heeft en onkruidvrij is, wordt de basis gelegd voor een succesvolle teelt.
Hoewel sorghum qua groeiwijze en teelt lijkt op mais, biedt het ook enkele voordelen ten opzichte van maisteelt.

Onze teeltspecialisten staan klaar om je te adviseren bij jouw sorghumteelt.