Voorkom maiskopbrand met de juiste raskeuze

Sector nieuws 29-01-2024

Maiskopbrand komt steeds vaker voor. Niet alleen in Nederland, maar ook in België wordt de ziekte in mais steeds vaker geconstateerd. Maispercelen kunnen volledig mislukken door aantasting met maiskopbrand. Gelukkig kan de juiste maisrassenkeuze de schade beperken of zelfs voorkomen!

Een infectie met de schimmel Sphacelotheca reiliana veroorzaakt maiskopbrand. De schimmel blijft in de grond over en kan de mais al in het kiemstadium via de wortel aantasten. Als de mais in het 2e à 3e bladstadium te langzaam groeit, kan de schimmel het groeipunt bereiken met aantasting van de bloeiwijzen, pluim en kolf van binnenuit. Tot eind augustus is aan de plant meestal nauwelijks iets te zien, alleen de plantlengte blijft wat achter. Rond 1 september ontstaat soms zwart schimmelpluis op de pluim en in het schutblad. Op de plaats van de kolf ontstaat een grote harige schimmelbol die dan de plaats van de gehele kolf ingenomen heeft.

De schimmelbollen vormen sporen die op de grond vallen of door wind worden verspreid. Ook door machines vindt er verspreiding plaats. Bij extreme maiskopbrand is bij het hakselen een zwarte stofwolk van sporen te zien. In de kuil veroorzaakt maiskopbrand een vieze zwarte laag die lijkt op natte zwarte grond. Maiskopbrand kan er voor zorgen dat het gehele perceel of zelfs de hele kuil onbruikbaar is.

Door de juiste raskeuze is het mislukken van de maisteelt op percelen te voorkomen. CSP Smoothi is al jaren lang de NR 1. op de Nederlandse CSAR Aanbevelende Rassenlijst.

Neem daarom geen enkel risico op schade als gevolg van een maiskopbrandaantasting en zaai daarom CSP Smoothi, de NR 1. op de Nederlandse CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2024.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze teeltadviseurs.