Vanggewassen

Wet en regelgeving 03-11-2023

Er is het laatste jaar veel te doen om het vanggewas. We zetten de feiten op een rijtje:

Het is, net als andere jaren, verplicht om na mais op zandgrond aansluitend een vanggewas te telen. Dit moet uiterlijk 1 oktober en kan als gelijk zaai, onderzaai en direct na de maisoogst. Het gewas moet tot 1 februari blijven staan. Wanneer je dit vanggewas als “groenbedekking” voor de ecoregeling wil gebruiken moet deze tot 1 maart blijven staan.

Voor het overige bouwland, op zandgrond, geldt vanaf dit jaar een stimulans om een vanggewas te zaaien. Ook hier geldt dat dit in principe uiterlijk 1 oktober gerealiseerd moet zijn. Wanneer je kiest om later of helemaal geen vanggewas te zaaien, krijg je te maken met een korting op de stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar.

Het melden van de inzaaidata moet in de gecombineerde opgave, zie daarvoor ons artikel Gecombineerde opgave definitief maken.

We kunnen ons goed voorstellen dat je het ingewikkeld vindt, dat vinden wij ook. En dan hebben we het nog niet eens over de uitzonderingen die in 2023 gelden. Wil je zeker weten dat je het goed doet, bel ons.

Wanneer je een zogenaamde winterteelt gaat zaaien, kan deze ook dienen als vanggewas en kun je zo de korting op de stikstofgebruiksnormen voorkomen.

Men ziet de teelten alleen als winterteelt wanneer je deze in het opvolgende jaar als hoofdteelt teelt. Dit is het geval wanneer het gewas op 15 mei nog op het perceel staat. En het bedoeld is voor verkoop of diervoer. Is het gewas niet de hoofdteelt voor volgend jaar? Dan is het een vanggewas en gelden de regels voor deze gewassen.

Wanneer je onderzaai als eco-regeling wil gebruiken, moet dit gewas tot minimaal 1 december blijven staan. Dit geldt dan met name voor klei omdat je op zand deze normaal gesproken toch al langer laat staan, al dan niet vrijwillig of verplicht.