Vanggewas na mais binnen 3 dagen

Wet en regelgeving 07-10-2021

Zoals bekend heeft de minister besloten de uiterste inzaaidatum voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober. Echter is dit uitstel wel onder bepaalde voorwaarden.

Het vanggewas mag uit een mengsel van verschillende soorten bestaan, maar moet minimaal twee derde toegestane soorten bevatten. Inzaai van het vanggewas moet uiterlijk binnen 72 uur na de oogst plaatsvinden. Uitzondering hierop is de inzaai van een wintergraan als hoofdteelt voor volgend jaar; daarvoor blijft 31 oktober als uiterlijke inzaaidatum gelden. Een ander algemeen gevolg is dat daarnaast de korting op de stikstofgebruiksnorm bij het scheuren van grasland voor maïs op zand- en lössgrond voor 2022 worden verhoogd. De hoogte van deze korting is nog onbekend.

Het uitstel heeft lang op zich laten wachten, waardoor een deel van de boeren hun maïs toch al vóór het optimale oogstmoment hebben geoogst. Degenen die gewacht hebben, hoeven nu niet meer bang te zijn voor eventuele controles en sancties omdat zij niet uiterlijk 1 oktober een vanggewas hebben gezaaid. De zware gevolgen die zo’n controle kon hebben is meegewogen in de beslissing tot uitstel. Een boete voor het niet voldoen aan de voorwaarden loopt namelijk al snel in de duizenden euro’s en bovendien kan de derogatievergunning ingetrokken worden.

Het vanggewas mag uit een mengsel van verschillende soorten bestaan, maar moet minimaal twee derde toegestane soorten bevatten. Inzaai van het vanggewas moet uiterlijk binnen 72 uur na de oogst plaatsvinden. Uitzondering hierop is de inzaai van een wintergraan als hoofdteelt voor volgend jaar; daarvoor blijft 31 oktober als uiterlijke inzaaidatum gelden. Een ander algemeen gevolg is dat daarnaast de korting op de stikstofgebruiksnorm bij het scheuren van grasland voor maïs op zand- en lössgrond voor 2022 worden verhoogd. De hoogte van deze korting is nog onbekend.

Inzaai van gras als vanggewas is nu ook tot en met 31 oktober toegestaan. Ben je van plan het gras volgend voorjaar te oogsten, voorafgaand aan de maïsteelt? Het vanggewas wordt dan gezien als tijdelijk grasland, waardoor je dus te maken krijgt met de korting op de stikstofgebruiksnorm bij het scheuren. Zoals gezegd is die korting nog onbekend, maar deze zal zeker hoger worden dan de huidige 65 kg N/ha grasland gescheurd voorafgaand aan mais op zandgrond.

Voor vanggewas kunt u ook bij ons terecht. Meer weten? Neem contact op met Rowan of Gert-Jan.