Rustgewas

Wet en regelgeving 03-11-2023

Op bouwland op zandgrond geldt dat je 1 keer in de 4 jaar een rustgewas teelt. Men begint te tellen in 2023. Dus je hebt nog tot 2026 de tijd om een rustgewas te telen. Wij adviseren om nu al na te denken over het rustgewas en niet voor je hele bouwlandareaal nog een jaar te wachten. Dit geldt met name wanneer je nu gewend bent om bijvoorbeeld continu mais te telen. Het meest optimale is om het komende jaar, 2024, te starten met het telen van een rustgewas op ongeveer 1/3 van je bouwlandareaal. Vanaf 2027 wordt deze verplichting 1 keer in de 3 jaar. Om te voorkomen dat je in 2026 of in 2027 “in de problemen” komt, is het nuttig om hier tijdig mee aan de slag te gaan.

Wil je de (on)mogelijkheden eens doorpraten, neem dan contact op, bel Rowan voor de teelttechnische kant, bel André voor de bijbehorende wet- en regelgeving.

Als rustgewas kun je grofweg kiezen uit grassen, granen en vlinderbloemigen. Ook Sorghum telt als rustgewas. Ook een mengteelt, waarbij minimaal 2/3 uit een rustgewas bestaat, is toegestaan.

Daarnaast kan een zogenaamde korte teelt (hiervoor kun je alle gewassen gebruiken), gevolgd door een onbemest vanggewas dat voor 1 september is ingezaaid, ook tellen als rustgewas.

De keuze voor een rustgewas is erg bedrijfsafhankelijk en misschien nog wel meer afhankelijk of dit bij jou als ondernemer past. Naast de verplichting vanuit het 7e actieprogramma nitraat, moet je bij de keuze ook nadenken over gevolgen GLB, nadenken over je bouwplan, nadenken over je rantsoen, nadenken over de teelttechnische aspecten en nadenken over de financiële consequenties. Wij helpen je graag met nadenken.