Onderzaai in de mais

Wet en regelgeving 22-05-2023

Dit jaar is de mais gemiddeld later in de grond gekomen dan andere jaren. Dat geeft meer druk op onderzaai mais dan andere jaren. Door de late zaai van de mais is de kans op een goed afgerijpt gewas op 1 oktober fors kleiner. Daarom moet vaker voor onderzaai worden gekozen. Op 1 oktober moet immers een vanggewas gezaaid zijn.

 

Rond half mei was in ons werkgebied, driekwart van de mais ingezaaid. Ook op gescheurd grasland, waar eerst nog een snee gras is afgehaald is de mais zeker laat in de grond gekomen. In andere delen van Nederland, zeker op de kleigronden in het meer noordelijke gebied is dat percentage nog een stuk lager. Daarmee loopt de inzaai 2 tot 4 weken achter op andere jaren. Nu hoeft op kleigrond na een maisteelt (nog) geen vanggewas geteeld te worden, maar op zandgrond bestaat die verplichting zoals bekend al jaren. Het vanggewas moet zoals vermeld uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn.

Vanwege de late zaai wordt het groeiseizoen korter en neemt ook de kans toe dat het gewas eind september niet rijp is. Met een (zeer) vroeg ras is die kans wel groter, maar het is niet uitgesloten dat ook vroege rassen dan nog niet volledig zijn afgerijpt. Bij de oogst van een niet volledig afgerijpt gewas laat je zetmeel en dus voederwaarde liggen. En dat is jammer.

Om de mogelijkheid van hakselen na 1 oktober open te houden, moet er dus al een vanggewas meegezaaid zijn met de maiszaai, of moet onderzaai worden toegepast. Gelijkzaai wordt hier nog weinig toegepast dus zul je nu moeten nadenken over onderzaai.

De afrijping van de mais is en blijft afhankelijk van het weer, het is de vraag wat voor zomer we gaan krijgen. Maar wanneer je zekerheid wilt inbouwen is de keus voor onderzaai dit jaar toch wel heel reëel.

Ook het feit dat veel maistelers onderzaai als Ecoregeling hebben aangegeven, is een extra reden om nu voor onderzaai te gaan. Onderzaai geeft in het nieuwe GLB zowel punten als waarde. Wanneer je nu in de berekening onderzaai hebt meegenomen en vervolgens ga je hier toch geen gebruik van maken, kan de berekening volledig anders uitpakken. De kans dat je GLB-geld laat liggen is dan zeker aanwezig.

Een ander aspect wat aandacht vraagt is de onkruidbestrijding. Sommige middelen hebben een nawerking op grassen. Ons advies is om de komende weken met je loonwerker af te stemmen welke middelen kunnen worden gebruikt, in combinatie met onderzaai.

Zeker voor de bedrijven die de laatste jaren geen onderzaai toepasten, moeten dat dan tijdig kortsluiten met hun loonbedrijf. Want in het geval van onderzaai moet het loonbedrijf rekening houden met de tankmix die het toepast bij de onkruidbestrijding.

 

Conclusie:

Wanneer je flexibel wilt zijn, zul je onderzaai sterk moeten overwegen en moeten nadenken over gevolgen voor de onkruidbestrijding. Wanneer je besluit geen onderzaai toe te passen kan dat mogelijk gevolgen hebben voor de GLB-berekening.