Mechanische onkruidbestrijding in de mais

GEDO nieuws, Zaaizaden 26-05-2023

Met deze roterende wiedeg breek je de korst laag en breng je zuurstof in de bodem.

Daarnaast bespaard het op gebruik van chemische middelen en ten tweede kan een meeropbrengst worden gerealiseerd. De chemische bestrijding zorgt voor een tijdelijke remming op de ontwikkeling van de mais waardoor er een opbrengstderving plaatsvindt. Dit laatste aspect wordt nog weleens onderschat; cocktails van vier tot vijf middelen leveren een schoon perceel, maar hebben niet altijd een positieve invloed op de maisopbrengst.