Kunstmest blijft duur

Meststoffen 07-01-2022

Zoals bekend zijn de kunstmestprijzen afgelopen tijd enorm gestegen en zijn tot bijna 3 keer duurder dan vorig jaar.

Voor landbouwers betekent dat een forse extra kostenpost. De prijsstijging van KAS is enorm. In december 2021 kost KAS ruim € 600 per ton, terwijl dat vorig jaar rond dezelfde tijd rond € 210 was. Ook fosfaat en kali zijn bijna 2 x zo duur geworden.

Bij een voorjaarsgift van stel 300 kg KAS komt dat neer op € 120 extra, dus alleen al voor de eerste snede gras is dat een flinke extra kostenpost.

Naast de bekende stijging van energieprijzen, zijn er nog andere factoren die de prijs van meststoffen opdrijven. Het wereldwijde economische herstel leidde tot een grotere vraag naar mais, soja en granen. Dat gaf voor telers meer ruimte om meer kunstmest te kopen. Dat leidde vervolgens ook tot hogere prijzen wereldwijd.

Volgens de handel is er geen schaarste aan meststoffen, maar kan het wel meer een logistiek probleem worden om tijdig alle meststoffen bij de boer te krijgen. Wanneer namelijk iedereen wacht met bestellen, loopt de levering straks vast.

De kans dat de prijzen voor het bemesten van de eerste snede gaan zakken is klein.

Veel veehouders zullen overwegen om dan maar minder te gaan strooien, maar dat is volgens ons verkeerde zuinigheid en dus geen optie. Op de eerste en tweede snede moet je zeker niet bezuinigen. We hebben afgelopen jaar al gezien dat een laag ruw eiwit tot problemen kan leiden en er fors bijgestuurd moest worden. Het is, zelfs bij deze hoge prijzen, altijd beter om zelf voldoende eiwit van eigen land te halen, dan bijsturen met duur aangekocht voereiwit aan het voerhek.

Met deze hoge kunstmestprijzen is het nu nog belangrijker dan anders, om optimaal gebruik te maken van de beschikbare meststoffen. Dat betekent nauwkeurig strooien, in het voorjaar te kiezen voor een stikstof met hoger aandeel ammonium, benutting van drijfmest te verbeteren door bijvoorbeeld een nitrificatieremmer te gebruiken, grondanalyseresultaten te gebruiken en te letten op de pH.

Wij kunnen kunstmest tegen gunstige tarieven leveren. Bel Rowan.