Groter verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ grassen

Zaaizaden 03-03-2022

Een goed grassenbestand is cruciaal voor een goede grasproductie. Als veredelaars hebben wij daarom in een meerjarig onderzoek gekeken naar wat het effect is van verschillende grassoorten op de opbrengst en voederwaarde. Hierin hebben we zowel gewenste als ongewenste grassen vergeleken.

 

Groter verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ grassen

De opbrengst en voederwaarde van een graszode bepaalt het financiële rendement van een perceel. Bij teveel ongewenste grassen en/of open plekken is het interessant om de zode door te zaaien of te vernieuwen. Om de voederwaarde van ongewenste grassen uit te drukken worden vaak resultaten van een onderzoek van de Universiteit Wageningen uit 1989 gebruikt.

 

In de afgelopen decennia heeft de veredeling gezorgd voor betere rassen waardoor het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ grassen ook is veranderd. De eerste resultaten van ons onderzoek geven mooi weer welke grassoorten de juiste balans tussen voederwaarde én opbrengst hebben. En dus ook wat het effect van ongewenste grassen is op de financiële ruwvoeropbrengst. Echter andere aspecten, zoals droogtegevoeligheid en smakelijkheid, spelen ook een belangrijke rol. In de grafiek hiernaast is de balans tussen voederwaarde en opbrengst per grassoort weergegeven.

 

Kennispartner: DSV Zaden