Groeiende interesse in teelt luzerne

Zaaizaden 17-08-2023

Tips voor de teelt van luzerne.

Het areaal luzerne in Nederland is het afgelopen jaar flink toegenomen. Hier heeft het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een grote invloed op gehad. Luzerne telt namelijk mee voor de diverse ECO-activiteiten. Het kan onder andere ingezet worden als stikstofbindend gewas, meerjarige teelt en als rustgewas. Wat valt nu op in de praktijk, wat zijn de kansen en waar liggen aandachtspunten?

 

Luzerne biedt kansen in ruwvoerbouwplan

Luzerne is een vlinderbloemige plant, dit betekent dat de plant stikstof uit de lucht bindt en deze in de bodem beschikbaar maakt. Er hoeft geen stikstof uit kunstmest te worden aangebracht waardoor hierop bespaard kan worden. Doordat luzerne diep wortelt heeft het ook een voorsprong in drogere perioden. Het gewas luzerne heeft een hoog eiwitgehalte en is erg structuurrijk en past daardoor uitstekend in een melkveerantsoen. Het is dus een gezond ruwvoerproduct dat ook een positief effect heeft op de melkproductie.

 

Uitdagingen bij inzaai in het voorjaar 2023

Voor veel telers is luzerne een nieuw gewas in het bouwplan. Dit betekent dat er ervaring opgedaan moet worden met de teelt hiervan. De voorjaarsinzaai zorgde direct voor wat uitdagingen. April en begin mei waren relatief koud en nat dat werd opgevolgd door een droge periode. Hierdoor kon de luzerne in sommige gevallen pas laat gezaaid worden en na kieming moeizaam doorgroeien door het gebrek aan vocht.  Na regen of beregening trok de luzerne snel bij. De percelen die in 2022 ingezaaid zijn lieten een mooie ontwikkeling zien en profiteerden van de vocht in het voorjaar. Door het ontwikkelde wortelstelsel waren deze planten ook goed bestand tegen de droge periode die daarop volgde.

 

Kijk uit met onkruid

Luzerne is een massaal gewas maar vraagt door de tragere beginontwikkeling en open zode wel om wat extra aandacht rondom onkruiden. Veel onkruiden zijn eenvoudig uit een perceel te maaien, daarom kan er voor gekozen worden om het perceel een keer schoon te maaien. Maar voorkomen is beter dan genezen,  een vlotte beginontwikkeling is dus erg belangrijk. Daarom heeft inzaai in augustus de voorkeur. Richting het najaar is de bodemtemperatuur hoog en de onkruiddruk laag. Een andere optie is het bijmengen van bijvoorbeeld witte klaver om voor een dichtere  ode te zorgen.

 

DynaSeed® coating

Een vlotte beginontwikkeling is erg belangrijk voor een geslaagde luzerneteelt. Daarom coaten wij de zaden in onze Luzerne Mix DynaSeed®. Dit mengsel bevat verschillende luzernerassen voor een brede toepassing en het beste resultaat. De DynaSeed® LegumeMaxx coating bestaat biologische componenten die zorgen voor een verbeterde wortelgroei, sneller kiemproces én bevat rhizobium bacteriën. Deze bacteriën binden, samen met luzerne, stikstof uit de lucht en maakt deze vrij in de bodem.

 

Teelhandleiding DSV: https://www.dsv-zaden.nl/NL/Pdf%20documents/Teelthandleiding%20-%20Luzerne%202023.pdf

 

Bron: DSV Zaden