Beperk de verliezen met Novurea

Meststoffen 03-02-2022

Wanneer de pH op orde is gebracht en de nitraatverliezen in drijfmest tot een minimum zijn beperkt, is de logische volgenden stap om te kijken naar de bemesting van kunstmest.
Steeds meer gebruikers ontdekken de mogelijkheden van Novurea en Novurea + S.

Novurea is een gekorrelde ureum die behandeld is met een ureaseremmer. Ureum is de meeste gebruikte N-meststof ter wereld en bevat 46% stikstof. Als je ureum toedient op de bodem, wordt deze stikstofvorm vrij snel omgezet in ammonium-N door het enzym urease. Elke bodem bevat dit enzym. Dat geeft een tijdelijke (en zeer lokaal) hogere pH, waardoor er een grote kans is op ammoniakvervluchtiging. Onder Nederlandse omstandigheden kan dit oplopen tot zo’n 25% potentieel N-verlies. Door de ureum te behandelen met een ureaseremmer, is dit N-verlies te voorkomen en wordt de N uit Novurea maximaal benut. Ofwel: meer effectieve N voor het gewas!
Novurea is te herkennen aan de groene korrel. Ureum korrel is wit van zichzelf, maar de behandeling met ureaseremmer maakt de korrel (licht)groen.

Veel ammonium-N
Groot voordeel van Novurea is dat na de omzetting van ureum, de aanwezige stikstof allemaal ammonium-N is geworden. Dat is voor granen en gras prima opneembaar bij lage bodemtemperaturen. Bij stijgende bodemtemperaturen wordt dit geleidelijk omgezet naar nitraat-N en dat past dan weer goed bij de toegenomen N-behoefte van het gewas bij die hogere temperaturen.

Ammonium-N hecht zich goed aan bodemdeeltjes en is weinig gevoelig voor uitspoeling. Zo beperkt u dus het N-verlies en komt de stikstof uit Novurea maximaal beschikbaar voor uw gewas. Gunstig voor opbrengst en kwaliteit, uiteraard niet alleen bij granen en grassen.

Novurea + S
Naast Novurea met 46% N is ook een Novurea + zwavel beschikbaar; de meest gebruikte variant in het voorjaar. Terecht, want zeker granen en grassen hebben hun grootste zwavelbehoefte in het (vroege) voorjaar. Novurea + S bevat 38% N + 18% SO3, dus met 80-85 kg N per ha uit kunstmest geeft u direct circa 40 kg SO3.

In deze Novurea-folder staan de proefresultaten met Novurea + S weergegeven, waarin dit wordt vergeleken met KAS en KAS Zwavel. De N-benutting van Novurea + S is nog beter dan met KAS Zwavel en zorgt voor extra opbrengst. Niet alleen van drogestof, maar ook van ruw eiwit per hectare. Naast meer opbrengst, heeft Novurea ook een positieve invloed op de eiwitsamenstelling; uw gras bevat meer bestendig eiwit.