Bemesten eerste snede

Meststoffen 11-02-2022

Na een aantal moeizame grasjaren door droogte kwam de hoge grasopbrengst van 2021 erg gelegen. Anderzijds zorgt een goede opbrengst vaak voor wat lagere kwaliteit, dit is vooral in het eiwitgehalte te zien.

Hectische start van 2022
Het jaar is net begonnen of er spelen al verschillende zaken rondom bemesting, met name stikstof. De huidige kunstmestprijzen zijn hoog, er is nog veel onduidelijkheid over derogatie en op sommige plaatsen raken de mestputten al aardig vol. Des te meer redenen om nauwkeurig te kijken hoe de beschikbare mest wordt ingezet. Het advies is om in ieder geval niet te besparen op de eerste en tweede snede. Deze sneden zorgen voor de helft van de totale grasopbrengst en scoren meestal goed op kwaliteit.

Bemesten met een plan
Door een heldere doelstelling te formuleren kun je hier gericht naartoe werken. Bepaal daarom nu een gewenste opbrengst en eiwitgehalte voor de eerste snede. Hiervoor kun je als vuistregel nemen dat iedere kilo werkzame stikstof wordt omgezet in 6,25 kg Ruw Eiwit. Houd hierbij wel rekening met de stikstofvoorraad in de bodem, verliezen en de werkingscoëfficiënt van de meststof.

Naast de juiste bemesting is het ook zeer belangrijk om de grasgroei te monitoren voor een juiste bepaling van het oogstmoment. Iedere centimeter grasgroei staat gelijk aan ongeveer 100-125 kg ds.

Voorbeeld
Doelstelling is 3.500 kg ds/ha met 16,5% Ruw Eiwit
Gewenste RE-opbrengst:  3.500 kg ds/ha x 16,5% = 578 kg RE/ha
Benodigde stikstof:          578 RE : 6,25 = 92 kg werkzame N/ha
Maaimoment:                    3.500 kg ds/ha : 125 kg ds/cm = 28 cm planthoogte

Profiteer van voorjaarsgroei
Superscore voor Explosion
Vroeg in het groeiseizoen is er normaal gesproken voldoende vocht beschikbaar. Het gras groeit vlot en de voederwaarde is goed. De eerste snede is de basis voor het winterrantsoen, dan wil je daar toch maximaal van profiteren? De COUNTRY Silage 3, MilkMore 13, 14 en 15 bevatten het tetraploïde Engels raaigras Explosion. Op de Rassenlijst knalt Explosion eruit met een 112 score voor ‘opbrengst 1e snede’. Ook de jaaropbrengst van Explosion is top, bij zowel weiden als maaien.

Meer weten over COUNTRY mengsels?
Klik hier voor meer informatie: Graszaden

 

 

 

Kennispartner: DSV Zaden